SẢN PHẨM

Thiết bị y tế

BLOCAREX® ORIGINAL

BLOCAREX® ORIGINAL

Bao trơn thường

Thành phần cấu tạo:

Mủ cao su thiên nhiên.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

BLOCAREX® COMFORT

BLOCAREX® COMFORT

Bao trơn mỏng

Thành phần cấu tạo:

Mủ cao su thiên nhiên.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

BLOCAREX® ULTRA-THIN

BLOCAREX® ULTRA-THIN

Bao trơn siêu mỏng

Thành phần cấu tạo:

Mủ cao su thiên nhiên.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

BLOCAREX® ULTRA-THIN

BLOCAREX® ULTRA-THIN

Bao trơn siêu mỏng

Thành phần cấu tạo:

Mủ cao su thiên nhiên.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

BLOCAREX® ULTRA-THIN & B

BLOCAREX® ULTRA-THIN & B

Bao trơn siêu mỏng-Benzocaine

Thành phần cấu tạo:

Mủ cao su thiên nhiên.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

BLOCAREX® EXTRA & B

BLOCAREX® EXTRA & B

Bao 3 trong 1 + benzocaine

Thành phần cấu tạo:

Mủ cao su thiên nhiên.

Bảo quản:

Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.