Về SAMEDCO

Trải qua những chặng đường phát triển doanh nghiệp. Samedco luôn kiên định với sứ mệnh mang đến nhứng thành phần thuốc tốt nhất, chuyên biệt, có nguồn gốc minh bạch để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống... XEM THÊM +

SỨC KHỎE CỦA BẠN
TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

THÔNG ĐIỆP CỦA CEO

Tôi luôn khắc khoải về hiện trạng sức khỏe của cộng đồng khi ô nhiễm ngày một cao, khí thải vượt mức cho phép, và tốc độ công nghiệp hóa làm cho mọi thứ trở nên hối hả, không thời gian chăm sóc bản thân, phục hồi năng lượng... XEM THÊM +

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH